top of page
Changestartshere_ikspring.jpg

WIE

BEN IK

Op m'n 12de was mijn grote droom om én profvoetballer te worden én het onrecht uit de wereld te bannen.
 
Profvoetballer werd ik niet, met mijn sociale bewogenheid ging ik wél aan de slag.  

Activisme

Als jongvolwassene vond ik mijn plek in de activistische wereld. Ik kraakte huizen als protest tegen de leegstand en het gebrek aan collectieve ruimte. Ik voerde actie tegen uitzetting van mensen uit ons land, tegen racisme, tegen seksisme, tegen wapenhandel… De hippie in mij tekende bloemenexplosies op gebouwen telkens de lente begon. 

 

Ik bouwde mee een anarchistisch info-actiecentrum op waarin we kookten, boeken verkochten, informatie deelden. De wereld was maakbaar. Maar ontgoocheling volgde. Ook de activistische niet-hiërarchische wereld bleek niet gespaard te blijven van de machtsdynamieken in de maatschappij waarvan ik zo gruwde.

Tegelijk haalde ik ook mijn master klinische psychologie. Met de nodige kritiek op het onderwijssysteem en de werkcontexten waarin ik stage deed.

Werken in vzw’s

Ik voedde drie kinderen op. En zocht een manier om mijn innerlijk vuur naar rechtvaardigheid terug om te zetten in actie. Dat vond ik in activistische werkcontexten. Ik werkte als offsetdrukker, campaigner,  project- en trainingscoördinator en medecoördinator.

In 2020  keerde ik terug naar de armoedesector om er een nieuw project te coördineren rond kansarmoede en duurzaam wonen.

Changestartshere_vertrouwensoefening.jpg
workthatreconnects

Wat ik leerde

In mijn jobs en vrijwilligerswerk ontwierp en gaf ik workshops, coachte ik mensen, bereidde ik grote acties voor. Workshops faciliteren (‘facilior’: ‘gemakkelijker maken’) bleek steeds meer mijn ding. Ik evolueerde van een spring-in-t-veld die raasde in, rond en door de deelnemersgroep, naar een dynamische facilitator. Tijd, rust en diepgang vonden ook hun plek. 

Doorheen de jaren ontwikkelde ik ook een helicoptervisie om diagnoses te kunnen stellen op organisatieniveau.

Waarom ik werk met groepen 

Ik geloof heel erg in de kracht van het individuele én het groepsproces waaraan iedereen bijdraagt. En waaruit verandering ontstaat. Ik geloof in een verandering die heel klein (bijna stiekem) kan beginnen en daarna een storm kan veroorzaken. De wijsheid is  bovendien altijd al aanwezig in de groep.

Ik geloof heel hard dat ik daar maar een ieniemienie rolletje in vervul: ik maak het gewoon mogelijk, in tijd en ruimte. En in mensen hun hoofden, harten, handen. want de wijsheid is er altijd.

Changestartshereschoenenboot.jpg
Changestartshere_oog.jpg

Mijn sterktes

 • mijn intuïtie en de durf om die te volgen 

 • de inzet van al mijn zintuigen

 • mijn levenservaring en de manieren om deze te kunnen vertalen zodat anderen zich erin herkennen. Mijn jarenlange ervaring met het werken met kwetsbare groepen

 • mijn inzicht in hoe vzw's werken en ook niet-werken

 • warme coaching, zorg, empathie, speelsheid

 • het opmerken, de verwondering en geraaktheid door kleine dingen 

 • het uitvinden van steeds nieuwe energizers

 • mijn kritische houding tegenover mezelf

Anders

Ik identificeer mezelf als non-binair. Dat wil zeggen dat ik me noch man noch vrouw voel. Ik word dan ook liefst aangesproken met ‘die’ en ‘hen’ en niet met ‘zij’ of ‘haar’ of ‘hem’. Moeilijk vinden veel mensen dat. Maar geloof me, het went.

Changestartshere_nonbinair
fietsenstrobalen.jpg

Mijn passies

 • voetbal (jawel, nog steeds)

 • fietsavonturen en hardlopen

 • kleur

 • bio-afbreekbare glitter

 • mijn drie jongvolwassen kinderen (Hazel, Zoa en Yohanes) die mij scherp houden en mijn dagelijks kritisch klankbord zijn

Changestartshere_evaluationpie.jpg

wat

doe IK

Ik geef workshops, en faciliteer trajecten en meerdaagse trainingen. In mijn hoofd zit een waaier aan thema's, een uitgebreide toolbox en veel witruimte voor wat zich aanbiedt in het hier-en-nu.

bottom of page